Användarvillkor

§1 Personuppgifter

Eventuella beställningar görs hos de leverantörer vi rekommenderar och personuppgifter du lämnar hanteras av respektive leverantör. Vi på Bläckpatron.se lagrar inte några av våra besökares personuppgifter.

§2 Ansvar

Bläckpatron.se ansvarar inte för konflikter eller skador som kan ha uppstått i samband med en beställning. Bläckpatron.se kan aldrig krävas på ersättning eller ses som delaktig i konflikter och meningsskiljaktigheter som uppstått mellan dig och en leverantör av bläckpatroner. Vi ska endast ses som en mellanhand mellan dig och leverantören.

Informationen vi publicerar på sajten kan innehålla felaktigheter och ska därför bara ses som råd. Vi tar inte ansvar för beslut som fattats baserat på informationen som finns på Bläckpatron.se.

§3 Ändring av användarvillkor

Användarvillkoren kan komma att ändras och du som besökare ansvarar själv för att vara uppdaterad gällande de användarvillkor som gäller på sidan.